Vườn rau sạch của Trường Liên Cấp Mầm non - Phổ Thông Sao Việt


Vườn rau sạch của trường Liên Cấp Mầm Non - Phổ Thông Sao Việt là nguồn thực phẩm sạch sử dụng trong bữa ăn cho các em học sinh bán trú tại trường.